Trong khi còn sống trong gia đình, các em ráng tìm hiểu để mà thông cảm với người trong gia đình đi, bởi vì mỗi người trong gia đình của các em cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế.
Các em tìm hiểu một bức tranh, bức tượng, một cuốn sách hay một quốc gia nào đó, việc đó tốt lắm, nhưng trước đó, trong tầm tay, các em hãy tìm hiểu mọi người trong gia đình.

Tìm hiểu rồi các em sẽ thấy rất thương mến mọi người, vì phần lớn những thói quen xấu đều chỉ do hoàn cảnh xô đẩy đó thôi các em à. Tiền bạc hay danh vọng kiếm ra khó khăn nhưng lại chưa chắc gì là chìa khóa mở được cánh cửa hạnh phúc, cho nên, tùy theo khả năng, các em ráng kiến tạo những niềm vui nhỏ cho gia đình được yên vui, đó là các em đã góp phần xây dựng hạnh phúc.
Các cụ xưa có nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chị thấy là đúng ghê lắm. Ráng tu luyện bản thân và yêu thương được người ở gần, lần lần tới tìm hiểu người chung quanh xa, rồi mới tới xã hội được.
Cái gì trong tầm tay các em hãy ráng làm cho trọn vẹn. Cái nguyên tắc thiết thực nhất để mà sống sung sướng và giúp người khác sung sướng chính là sự hòa mình và thông cảm với người.